12 January 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst DUPAN: palingstand bezig met comeback

2018 was een goed jaar voor de palingstand, aldus DUPAN voorzitter Alex Koelewijn in zijn nieuwjaarstoespraak. “De palingstand lijkt aan een opmars begonnen te zijn. We zien voorzichtig de resultaten van het Nederlandse Aalbeheerplan.”

“Vissers, handelaren en natuurorganisaties: allemaal zagen ze in 2018 een aanmerkelijke stijging in de aanwezigheid van paling in onze binnenlandse wateren. Intrek en uittrek nemen toe. Op de visafslagen was het decennialang niet zo druk. Kortom, we zijn op de goede weg.”

Terugblik

Daar is in het afgelopen jaar dan ook weer hard aan gewerkt, aldus Alex Koelewijn. “Ook in 2018 zijn grote hoeveelheden glas- en pootaal uitgezet in Zeeland en Friesland werden in 2018 herbevolkt met veel jonge paling. Bovenop de natuurlijke intrek vonden vier miljoen jonge palingen een nieuwe leefomgeving in Nederland. Ruim 500.000 meer dan in het jaar ervoor. Daarbovenop gaf DUPAN vijf en half duizend volwassen palingen de vrijheid terug bij de Oosterscheldekering ter hoogte van Neeltje Jans.”

Oproep aan waterbeheerders

Daarnaast werden in 2018 zo’n 8.000 palingen gered van een wisse dood in pompen en turbines met het project Paling over de dijk. “Maar wij zijn geen eigenaar is van de obstakels die het probleem gehinderde vismigratie veroorzaken. Daarom zal DUPAN in de komende jaren het stokje van paling over de dijk steeds meer overdragen aan de waterbeheerders en eigenaren van WKC’s.

Het is nu echt tijd dat alle waterbeheerders in actie komen om vissen en in het bijzonder de paling vrij baan te geven. Voldoe aan de eisen van het Aalbeheerplan en zorg dat vissen vrij kunnen migreren.”

Good Fish Foundation

DUPAN2018 was ook het jaar waarin Good Fish Foundation (GFF) en DUPAN elkaar eindelijk vonden. Koelewijn: “De weg er naartoe was, laten we het voorzichtig zeggen, hobbelig. De bestemming was samenwerking met een gezamenlijk doel: een kennisplatform over paling, waarbij we kennis en inzichten delen en bezien of we tot een gezamenlijk standpunt kunnen komen over een duurzame benutting van de palingstand. Die bestemming is bereikt en laten we vooral vooruitkijken.”

De eerste resultaten van het project zijn binnenkort te zien op het Aalportaal: een website waarop GFF en DUPAN de gezamenlijke standpunten over aal, aalbeheer en aalconsumptie met de buitenwereld delen.

Friese en Zeeuwse vissers

Samenwerken, transparantie en traceerbaarheid zijn de speerpunten voor 2019. “Om in de toekomst verstandig om te blijven gaan met het bestand pleiten wij voor een quotum en verhoging van de minimale vangstmaat. Palingvissen met een quotum werkt goed. En de vissers in Friesland en Zeeland hebben al laten zien dat een verhoging van de minimale vangstmaat goed werkt. Kleine palingen krijgen zo meer kans om tot schieraal uit te groeien. Daardoor zal de uittrek van schieraal verder en sneller toenemen.

Illegale handel

Voor 2019 heeft DUPAN nog veel te wensen: Dat palingen hun leefgebieden zelfstandig kunnen bereiken en vrij kunnen migreren, bijvoorbeeld. En dat Europese lidstaten hun herbevolkingsafspraken nakomen. “Vanaf deze kant de oproep aan alle betrokken partijen om daar in 2019 samen werk van te maken. Een transparante keten, waarin de CITES-afspraken niet geschonden kunnen worden en er een eind komt aan de illegale handel in glasaal. Daar breng ik graag een toast op uit! Ik wens u allen een heel goed jaar toe, een jaar waarin iedereen die een belang heeft bij een goede palingstand met elkaar gaat samenwerken.”

 

Europese regelgeving

In 2018 werd ook de bedwelming van aal wettelijk verplicht. Dierenwelzijn voor de aal is daarmee geregeld. De in DUPAN verenigde sector had dit al jaren eerder ingevoerd. En in Brussel werd op de valreep van 2018 de beslissing genomen om de paling nog beter te beschermen. Elke lidstaat krijgt, net als Nederland dat al sinds 2009 heeft, een driemaandelijkse sluiting van de visserij.