10 January 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst Visbureau: optimisme naast zorgen over Brexit

Goede berichten voor het komende jaar voor de vissector, aldus voorzitter Diek Parlevliet tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Nederlands Visbureau in Kasteel De Wittenburg in Wassenaar.

In zijn nieuwjaarstoespraak meldde Parlevliet goed nieuws. De decemberraad verliep bijzonder positief: minister Carola Schouten toonde grote betrokkenheid bij en bereidheid tot inzet voor de sector.

Zorgen zijn er ook: over de toekomst van de puls, waarvoor de komende maand cruciaal is. En over de Brexit, waarbij de onduidelijkheid en dus onzekerheid nog groot is. “Gelukkig werken we als sector nauw samen rond de Brexit, met als voorzitter Gerard van Balsfoort, die de sector goed op één lijn houdt. Laten we duidelijk zijn: we willen niet één kilo vis inleveren en 100 procent toegang tot de Britse wateren houden.”

Onzekerheid
Wat het Britse Parlement wil is drie maanden voor de Brexit-datum nog steeds niet duidelijk, aldus Parlevliet. “Dat geeft grote onzekerheid bij de sector, die veel te lijden zal hebben van de Brexit. Veel zal afhangen van de bilaterale afspraken die we met Groot-Brittannië maken.”

Promotie blijft ontzettend belangrijk in 2019. Parlevliet: “Het is van groot belang dat we als kleine sector van ons laten horen bij alle informatie over visconsumptie. We willen immers allemaal dat er meer vis op het bord van de consument terecht komt! Het Visbureau speelt daarbij een heel belangrijke rol.”

Eerste lustrum Visbureau
Samen met Agnes Leewis, directeur van het Visbureau, en de vele aanwezigen uit de sector hief Diek Parlevliet vervolgens het glas op het nieuwe jaar en op het eerste lustrum van het Nederlands Visbureau Nieuwe stijl.