5 June 2018

40.000 jonge palingen voor Kampen

Op zaterdag 2 juni zijn in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland zo’n 40.000 jonge palingen uitgezet in het Ganzendiep, De Goot en het Zwartewater.

De uitzet vond plaats op initiatief van peurvereniging KIJG, die hiermee een jubileum vierde: de uitzetdag werd voor de tiende keer op rij gehouden. de peurvereniging trok daarom extra veel geld uit om de jonge palingen te financieren.

De peurvereniging bracht via haar leden en door een donatie van De Stadserven Kampereiland en omstreken het geld bijeen voor 20.000 palinkjes. Daarnaast ontving de vereniging een bijdrage van de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. De Stichting DUPAN verdubbelde via het Eel Stewardship Fund® het totaal aantal palinkjes tot 40.000 stuks.

Peuren
Voor iedereen die zich afvraagt wat dat nu toch is, een peurvereniging: de leden van de peurvereniging –de peurders – vangen paling op traditionele wijze; met een peur. Dat is een kluwen wormen, die aan een korte stok in het water wordt gehangen. Doordat palingen zich aan de wormen vastzuigen, kan de peurder palingen met en snelle handbeweging uit het water halen.

IJsselmeerpaling
De hoeveelheid paling die KIJG uitzet, is vele malen groter dan er door de twintig actieve leden van de peurvereniging op jaarbasis wordt gevangen. Per saldo hebben zij door de uitzet een positief effect op de palingstand. Vanuit het Ganzendiep en De Goot heeft de uitgezette paling de mogelijkheid naar het IJsselmeer te zwemmen. Als de palingen na tien tot vijftien jaar volwassen zijn, kunnen ze van daaruit naar zee zwemmen, richting de Sargassozee. Op die plek zullen ze jongen zorgen, die in de winter en in het vroege voorjaar via de golfstroom weer naar de Europese kusten komen.

Bijdrage herstel palingstand
Kijg organiseerde dit natuurproject in samenwerking met De Stadserven Kampereiland en omstreken, de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en de Stichting DUPAN. Met deze uitzet van jonge palingen wordt bijgedragen aan het herstel van de palingstand in Nederland.