17 January 2018

Europees parlement stemt tegen pulsvisserij

Op 16 januari stemden 402 leden van het Europese parlement in Straatsburg voor het verbieden van de pulsvisserij op de Noordzee. De uitslag is een grote tegenvaller voor de ruim tachtig Nederlandse pulsvissers.

Als gevolg van een sterke lobby van met name Franse vissers, gesteund door een groep milieu-organisaties uit verschillende Europese landen, stemde een fikse meerderheid van Europarlementariërs voor een totaalverbod op pulsvisserij. Slechts 232 parlementsleden stemden tegen.

Stroomstootjes
Bij puls- of pulskorvisserij worden platvissen als tong en schol met behulp van kleine stroomstootjes opgedreven in de richting van de visnetten. De pulsvisserij is het resultaat van jarenlange innovatie van de Nederlandse vissers. De zware korren die voorheen over de bodem gesleept werden om platvis te vangen, woelden de zeebodem om. Daar was vanuit de milieubeweging sterke kritiek op ontstaan. In combinatie met de besparing op brandstofprijzen, voor het lichtere pulstuig, stimuleerde dit 84 Nederlandse vissers, 40 procent van de totale vloot, tot stevige investeringen in het ombouwen van hun kotters.

De uitslag van de stemming kwam voor vertegenwoordigers van de Nederlandse visserij volkomen onverwacht. Er was gevreesd voor een vermindering van het aantal pulsschepen tot 5 procent van het totaal. Visserijorganisaties Nederlandse Vissersbond en VisNed pleitten in Brussel en Straatsburg gezamenlijk voor behoud van het huidige aantal schepen, op basis van recent onderzoek van de Wageningen Marine Research. Daaruit blijkt onder meer dat de nieuwe vismethode niet schadelijk is voor het overige bodemleven.

Visserijcommissie
De definitieve wettekst wordt vastgesteld door leden van de Visserijcommissie van het Europees Parlement in overleg met de landbouwministers Bij dat overleg is ook de Europese Commissie aanwezig. Die kan het plan in theorie weer intrekken. Uiteindelijk is het laatste woord aan de ministers van de lidstaten.

De vissers hebben hun hoop gevestigd op inspanningen van minister Carola Schouten om te proberen de toekomst van hun bedrijven veilig te stellen. Dat zou mogelijk zijn als Visserijcommissaris Karmenu Vela de huidige voorstellen intrekt en met een nieuw voorstel komt.

Aanstaande maandag vindt er in Den Haag overleg plaats tussen de minister en de visserijorganisaties.