29 March 2018

Friese binnenvissers zetten 1,5 miljoen glasaaltjes uit

In Friesland zijn op 28 maart 1.560.000 glasaaltjes uitgezet. Met deze herbevolking wil het Duurzaam Palingfonds (DUPAN) een flinke impuls gegeven aan de natuurlijke palingstand.

In het Friese Lemmer verzamelden Friese binnenvissers zich bij het Woudagemaal om te helpen bij de uitzet van de enorme hoeveelheid jonge palinkjes. Voorbij het historische gemaal werd een klein deel uitgezet. De rest werd door twaalf beroepsvissers verdeeld over heel Friesland.

Sargassozee
Jonge glasaal wordt vanaf hun geboorteplek in de Sargassozee 6000 kilometer meegevoerd door oceaanstromingen. Jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen, om zoet water te bereiken waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoet water uit te zetten, vastgelegd in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De glasaaltjes zijn afkomstig van de Franse kust. In veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terug zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Projectpartners
Het herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Palingvisser Freerk Visserman zet een doosje van 6.000 palinkjes uit. foto: DUPAN